Λίστα Γάμου

Προτιμήστε το πρακτορείο μας για τη Λίστα του Γάμου σας!

 Έχετε τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

*  Με τη λίστα στο Πρακτορείο Ταιδίων δεν περιορίζεστε ούτε δεσμεύεστενα καταναλώσετε τα χρήματα των οικείων σας διότι, τα χρήματα επιστρέφονται σε εσάς στο ακέραιο, ενώ σε οποιοδήποτε άλλο κατάστημα θα είστε υποχρεωμένοι να αγοράσετε σε είδος. 
*  Το μονοπωλιακό προιόν έχει μια αύρα τυποποίησης και ομοιομορφίας. 

*   Δεν υποχρεώνετε τους δικούς σας ανθρώπους να αγοράσουν δώρα
από ένα συγκεκριμένο κατάστημα, διότι με το πλέγμα των ανθρωπίνων κοινωνικών σχέσεων πάντα υπάρχουν τα φιλικά καταστήματα δώρων που θα θέλαμε να βοηθήσουμε αλλά αναγκαζόμαστε να προσφύγουμε μόνο σε ένα. 

*  Η Λιστα στο Πρακτορείο Ταξιδίων, σας αποδεσμεύει και σας δίνει ελευθερίαστην επιλογή των Δώρων – Εξοπλισμού από διάφορα καταστήματα και όχι ΜΟΝΟΝ από ένα (αυτό της λίστας). 

*   Είναι σίγουρο, ότι όλοι οι φίλοι που καταθέτουν σε χρήμα το δώρο τουςστο Πρακτορείο Ταξιδίων, αισθάνονται ωραία, ταξιδεύουν και αυτοί νοερά,ονειρεύονται το ταξίδι σας, πάντα ρωτούν που πηγαίνετε και στη σκέψη τους φαντάζετε όπως το πριγκηπόπουλο που παίρνει την καλή του για να ζήσουν το όνειρό τους. 

Λίστα Γάμου

Προτιμήστε το πρακτορείο μας για τη Λίστα του Γάμου σας!

 Έχετε τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

*  Με τη λίστα στο Πρακτορείο Ταιδίων δεν περιορίζεστε ούτε δεσμεύεστενα καταναλώσετε τα χρήματα των οικείων σας διότι, τα χρήματα επιστρέφονται σε εσάς στο ακέραιο, ενώ σε οποιοδήποτε άλλο κατάστημα θα είστε υποχρεωμένοι να αγοράσετε σε είδος. 
*  Το μονοπωλιακό προιόν έχει μια αύρα τυποποίησης και ομοιομορφίας. 

*   Δεν υποχρεώνετε τους δικούς σας ανθρώπους να αγοράσουν δώρα
από ένα συγκεκριμένο κατάστημα, διότι με το πλέγμα των ανθρωπίνων κοινωνικών σχέσεων πάντα υπάρχουν τα φιλικά καταστήματα δώρων που θα θέλαμε να βοηθήσουμε αλλά αναγκαζόμαστε να προσφύγουμε μόνο σε ένα. 

*  Η Λιστα στο Πρακτορείο Ταξιδίων, σας αποδεσμεύει και σας δίνει ελευθερίαστην επιλογή των Δώρων – Εξοπλισμού από διάφορα καταστήματα και όχι ΜΟΝΟΝ από ένα (αυτό της λίστας). 

*   Είναι σίγουρο, ότι όλοι οι φίλοι που καταθέτουν σε χρήμα το δώρο τουςστο Πρακτορείο Ταξιδίων, αισθάνονται ωραία, ταξιδεύουν και αυτοί νοερά,ονειρεύονται το ταξίδι σας, πάντα ρωτούν που πηγαίνετε και στη σκέψη τους φαντάζετε όπως το πριγκηπόπουλο που παίρνει την καλή του για να ζήσουν το όνειρό τους.