Διαβάστε παρακάτω τους Ειδικούς Όρους Σύμβασης

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ

​Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΜΑΣ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ
ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ. ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ ΔΕΝ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ,
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ Ή ΕΡΜΗΝΕΥΘΟΥΝ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΕΓΓΡΑΦΩΣ.